Om oss

Malmgårdens intressanta historia

MalmGården byggdes på 1920-talet som ålderdomshem och förlossningshem.

Fram till 1 juli 1950 var Malmgården ett ålderdomshem för ”Strängnäs landkommun” och i en av flyglarna (annexet) inrymdes ett förlossningshem, med två sängar (Ur Förste provinsialläkarens årsberättelse 1929). Enligt gamla ritningar fanns vare sig vatten eller WC indraget.

Efter en ombyggnad 1950 öppnade landstinget Malmgårdens barnhem, ett upptagningshem för spädbarn med plats för 18 barn. Vi har dock haft före detta barnhemsbarn som hälsat på och de var inte spädbarn när de placerades här.

I huvudbyggnaden fanns 12 rum för barn och en stor matsal/lekrum. Det fanns ett kök där maten förbereddes samt tvättrum och personalrum. Barnen fick inte leka på framsidan utan var hänvisade till gårdens baksida som på den tiden var till mesta delen granskog.

Det var barnhem här till 30 juni 1970. 

Där receptionen idag ligger bodde föreståndarinnan till barnhemmet, där fanns även tvättstugan. På vinden hänger fortfarande stora krokar kvar på väggarna för tvättlinorna. Tvättstugan tog upp ungefär halva ytan av byggnaden. På resterande del fanns det ett litet kök och ett rum föreståndarinnan använde som sov- och vardagsrum.

 

 

 

 

1971 och framåt

När barnhemmet stängdes blev det ett boende för "äldre psykiskt utvecklingsstörda". Landstingsarkivet i Sörmland har hjälpt oss hitta handlingar - och där står t ex att det fanns 8,5 tjänster, föreståndarens lön var 28 356 kronor per år och att kostnaden för en dagsportion var 6 kronor per person.

1995 köptes gården från Landstinget och kom för första gången i privat ägo. År 2000 startade vandrarhemsverksamhet på gården och 2006 tog nya ägare över, 2007 anslöts vandrarhemmet till Sveriges Turistförening (STF).

2013 tog vi, Anne och Johan Bylund, över som nya ägare. 

Miljön här är unik och vi vill gärna hjälpa till att bevara den och ge fler en möjlighet att uppleva den.

Bilder och berättelser?

Har du bilder och/eller berättelser från Malmgårdens historia? 
Skicka gärna in era fotografier eller era berättelser – eller ring oss och kom förbi och se hur det ser ut idag!